RADTS - Rathera Additief Diagnose en Therapie Systeem

Bestaande uit elektro-acupunctuur diagnose en -therapie o.a. door de Rathera. De Rathera is een radiŽsthetisch apparaat waarmee bio-informatie wordt verkregen en gemeten. Elektro-acupunctuur is een Bioresonantie-methode om klachten te verhelpen en klachten te voorkomen.

Bioresonantie of Bio-informatietherapie
Alles wat leeft is in leven dankzij het feit dat de atomen in trilling zijn en alles wat leeft kan blijven leven dankzij het gegeven dat er in en om elk levend wezen een energetisch veld hangt dat ervoor zorgt dat het organisme in harmonie kan blijven functioneren. Alles in het universum bestaat uit trillingen.

Bioresonantie wil zeggen dat je gebruik maakt van het principe dat alles wat in trilling is, met elkaar kan gaan meetrillen als de frequentiepatronen overeen komen of als je gevoelig bent voor het bepaalde trillingsgetal. Zo bewegen alle levende wezens mee met muziek, het weer, het opkomen en neergaan van de zon, een aantal stoffen in voeding en milieu en met allerlei ziektekiemen, als je daarvoor gevoelig bent. Niet iedereen is gevoelig voor dezelfde factoren. Met behulp van bioresonantieapparatuur kan je bij de mens metingen doen naar het algemene energieniveau, naar de veerkracht van het eigen herstellend vermogen en naar het functioneren van alle orgaansystemen. Ook kan je heel precies nameten met welke factoren het lichaam is belast.

© Kaijer Vormgeving - 2011